Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Artykuły

Previous Next
IWIS 2019 Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie...
Zajęcia wyjazdowe energetyków We wrześniu, jak co roku klasy energetyki odnawialnej...
Berlin, Berlin… ich hab dich lieb! Druga tura szkolenia w ramach programu Erasmus+...
STYPENDIUM MARSZAŁKA 2019 KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA...
Matematyka dla pierwszoklasistów! Pani Dorota Maleszka zaprasza na cykl spotkań...
berlin nauczycie Pani Justyna Ibron i pani Anna Mrowińska, nauczycielki...
Produkcik 2019 - finał Finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe...
Dzień Dziecka 2019 Tegoroczny Dzień Dziecka świętowaliśmy nietypowo....
Sukces w OITiW 6 czerwca 2019 r. w zabytkowym gmachu Domu Technika w...
Finał Elektronika 2019 Długo oczekiwany finał XX edycji konkursu o tytuł...
Coś bardzo ważkiego...   Nie warto mówić własnymi słowami, skoro za nas...
Wiosna, wiosna, wiosna! Wraz z ciepłym słońcem i budzącą się do życia przyrodą...
Cyborg 2019 rozstrzygnięty   W piątek, 29. marca w Zespole Szkół Technicznych w...
Brawo Filip Tomczyk! Astronomia, fizyka i radioamatorstwo – to trzy pokrewne...
Olimpiada Innowacji Technicznych Eliminacje szkolne Olimpiady Innowacji Technicznych i...
Męskie after party Prezent na Dzień Mężczyzny Trzeba wszakże uczcić tych,...
Zajęcia z ELEKTRONIKI Już niedługo zaczynamy ZAPrzyjaźnianie "nowych" z...
Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej To już IV edycja ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o...
Konkurs graficzny Konkurs na plakat promujący XX edycję konkursu o tytuł...
ZAPpressFoto 2019 Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów - pouczają...
Konkurs wiosenny 14 marca 2019 w CKPie odbył się finał powiatowego...

fotogalerie

Czas zawodowców BIS

FILMOTEKA

praktyki zagraniczne

Biuletyn BIP

Cyfrowobezpieczni

IWIS 2019

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim na IWIS 2019 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku wystawa gości wynalazców z ponad 25 państw świata, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i również z Polski.

Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje, stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Kamil Kaliński zaprezentował robota humanoidalnego, którego wykonał wraz z Tomaszem Płóciennikiem i Filipem Tomczykiem. Z kolei Bartłomiej Owczarz zaprezentował robota w służbie straży pożarnej, nad którym pracował ze swoim bratem Maciejem Owczarzem i Filipem Tomczykiem. Za pracę "robot humanoidalny" uczniowie uzyskali platynowy medal, z kolei za robota w służbie straży pożarnej - srebrny - od Jury IWIS 2019. Opiekunami naukowymi uczniów byli p. Wojciech Płóciennik i p. Paweł Sobczak. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 

Zajęcia wyjazdowe energetyków

We wrześniu, jak co roku klasy energetyki odnawialnej uczestniczyły w  zajęciach edukacyjnych, w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną i cieplną  z odnawialnych źródeł energii.

Najpierw klasy II i III udały się na Farmę fotowoltaiczną do Ostrzeszowie, gdzie od pięciu lat działa jedna z  największych tego typu inwestycji w Polsce, o mocy 2MW wytwarzanej przez ponad 8000 modułów PV.

Następnie uczniowie gościli w Biogazowni rolniczej w Szklarce Myśliwskiej. Tam mieli   możliwość przyjrzeć się procesowi technologicznemu wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej, a następnie jego spalania w celu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Oprócz tego uzyskali cenne informacje dotyczące procesu budowy, procedur przekazywania do eksploatacji i przeglądów technicznych oraz opłacalności tego typu obiektów.

Klasy III i IV pojechały z kolei do Geotermi Uniejów, gdzie ciepło wnętrza ziemi w postaci wód wydobywanych z głębokości 2000m jest wykorzystywane nie tylko przez słynne uniejowskie Tremy, ale również do ogrzewania miasta a nawet podgrzewania alejek w parku czy boisk piłkarskich. Zajęcia w ciepłowni  geotermalnej współpracującej z kotłami na biomasę oraz ekologiczną elektrownią pokazują w jaki sposób można prowadzić ekologiczną gospodarkę energetyczną, tak aby miasto mogło szczycić się mianem uzdrowiska.

Ostatnim punktem programu była Elektrownia wodna o charakterze przepływowym, o mocy 5MW, zbudowana na prawym brzegu Warty przy zaporze na zbiorniku Jeziorsko,. Zapora o wysokości 20m i długości prawie 3km pod względem pojemności przebija nawet zaporę w Solinie.

Andrzej Majer


 

Berlin, Berlin… ich hab dich lieb!

Druga tura szkolenia w ramach programu Erasmus+  „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, już za nami. Tym razem uczestnikami projektu, przygotowanego przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, były pani Dorota Sobczak i pani Dominika Sadowska, które spędziły tydzień w Berlinie w instytucie did – Deutsch in Deutschland.

Zajęcia w did prowadzone były przez lektorów, którzy na co dzień nauczają obcokrajowców języka niemieckiego, przygotowują ich do egzaminów, aby mogli się uczyć, studiować a następnie pracować w Niemczech. Tematyka zajęć było bardzo bogata, od motywacji przez odgrywanie scenek, po współczesną literaturę niemieckojęzyczną. Nauczyciele pracowali metodą dramy i uczyli się wprowadzać elementy filmu, teatru i muzyki. Lektorzy did udzielali wielu cennych wskazówek, dzielili się swoim doświadczeniem oraz przekazali linki do aktualnych materiałów dydaktycznych. Celem projektu było doskonalenie warsztatu pracy, aby wykorzystywać innowacyjne metody nauczania, a poprzez to zwiększać efektywność nauczania języka niemieckiego.

Po zajęciach czas był przeznaczony na zwiedzanie Berlina, który nigdy nie śpi i jest ciągłym miejscem budowy. Jednak zawsze zachwyca nas swoją architekturą i otwartością na drugiego człowieka. 


 

STYPENDIUM MARSZAŁKA 2019

KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są zameldowani na terenie województwa wielkopolskiego
2) uzyskali za poprzedni rok nauki średnią ocen minimum 4,21
3) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci dochód ten nie może przekraczać 740 zł netto. Dochód oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2006 Nr139, poz.992 ze zmianami). 

Wzory wniosków oraz Regulamin dostępne są na stronie https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

Wnioski należy składać w Starostwach Powiatowych lub Urzędach Miasta na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osoby wnioskującej do dnia 25 września 2019 roku.

W razie pytań, prosimy zgłaszać się do pedagoga szkolnego.


 

 

Matematyka dla pierwszoklasistów!

Pani Dorota Maleszka zaprasza na cykl spotkań z matematyki. Jest to kurs przygotowawczy dla uczniów klas pierwszych, którzy mają potrzebę powtórzenia i utrwalenia podstawowych zagadnień oraz umiejętności matematycznych.
Zajęcia będą obejmować:
-działania na liczbach całkowitych i wymiernych,
-działania na potęgach i pierwiastkach,
-działania na ułamkach dziesiętnych,
-równania i układy równań liniowych.
Spotkania odbywać się będą w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 2019 r. od godziny 10:00, w sali 120 w pawilonie..


 

berlin nauczycie

Pani Justyna Ibron i pani Anna Mrowińska, nauczycielki języka niemieckiego Zespołu Szkół Technicznych wraz z kilkoma germanistami z ostrowskich szkół, odbyły w terminie od 3.06. do 8.06.2019 r. tygodniowy staż w Berlinie w ramach programu Erasmus+ - Edukacja szkolna akcja Mobilność kadry. Organizacją wysyłającą był Powiat Ostrowski, natomiast przyjmującą did deutsch – institut w Berlinie.

Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach dla germanistów, których celem było zdobycie nowych, praktycznych doświadczeń w procesie nauczania języka niemieckiego, poprawienie jakości nauczania i uczenia się, a także motywowanie do nauki często nielubianego przez uczniów języka niemieckiego. Zajęcia odbywały się od 9.00 do 16.15, były bardzo różnorodne. Kurs, który prowadziło wielu trenerów językowych i wykładowców dotyczył zarówno dydaktyki i metodyki nauczania, a także historii Berlina, realio- i kulturoznawstwa, literatury oraz teatru. Zajęcia odbywały się warsztatowo, co wymagało dużego zaangażowania wszystkich uczestników.

Po zajęciach strona niemiecka przewidziała dla uczestników kursu bogaty program kulturalny. Nauczyciele korzystając z perfekcyjnej komunikacji miejskiej, zwiedzali Berlin i jego najciekawsze miejsca, zagłębiali się w historię Muru Berlińskiego, odwiedzili muzeum figur woskowych Madame Tussauds oraz zobaczyli niezwykły festiwal – Karnawał Kultur -  odzwierciedlający różnorodność mieszkańców największego niemieckiego miasta, którego centrum zamieniło się w jedną, wielką, kolorową imprezę.

Program stażu i jego cele zostały zrealizowane w stu procentach. Oprócz poszerzenia wiedzy i pogłębienia kompetencji zawodowych, nauczyciele mieli okazję poznać kulturę, realia życia codziennego, obyczaje i język potoczny mieszkańców Berlina. Dzięki programowi Erasmus + uczestnicy zaktualizowali i odświeżyli swój język niemiecki, mieli możliwość poznania różnych źródeł pomocy dydaktycznych, które z pewnością wykorzystają przygotowując ciekawe lekcje języka niemieckiego. Każdy uczestnik znalazł coś dla siebie, niektórym spodobało się zastosowanie dramy w nauczaniu języka obcego, innym praca z filmem, który może pomóc w przekazywaniu wiedzy na temat niemieckiej kultury, historii i mentalności społeczeństwa. Inni zachwycili się zastosowaniem aktualnej muzyki, która przełamuje schematy i daje nowe możliwości pracy z językiem.  

Pobyt w Niemczech i udział nauczycieli w świetnie przygotowanych warsztatach poprawi niewątpliwie jakość ich pracy, uatrakcyjni lekcje języka niemieckiego, co zmotywuje uczniów do nauki tego języka.

Anna Mrowińska


 

Produkcik 2019 - finał

Finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.

W dniach 04-05 czerwca w gmachu Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbył się kolejny finał Konkursu „Produkcik2019”. Zespół Szkół Technicznych reprezentowało miniprzedsiębiortstwo „Hand-To-Hand” utworzone przez uczniów z klasy drugiej informatycznej i graficznej, w składzie: Jakub Warzecha, Jakub Mądrzak, Mikołaj Pastucha i Mikołaj Karwacki.

Warto nadmienić, iż udział w Finale jest ogromnym osiągnięciem dla uczniów, gdyż w roku szkolnym 2018/19 zgłoszonych do kwalifikacji finałowej było aż 288 miniprzedsiębiorstw z całej Polski, a tylko 20 z nich otrzymało tytuł finalistów.

Kwalifikacja do finału obejmowała ocenę z następujących działań:

- opracowanie biznesplanu,

- prowadzenie księgowości na platformie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,

- opracowanie wizytówki,

- napisanie raportu końcowego z działalności mini przedsiębiorstwa.

Znaczenie miała każda setna przyznanego przez komisję punktu. Konkurencja ogromna, a finalistów dwudziestu.

Nazwa Konkursu może być myląca, gdyż tak naprawdę nie jest to konkurs na najlepszy produkt, lecz na najlepsze mini przedsiębiorstwo. Dlatego też sukces związany z samym produktem stanowi jedynie jedną czwartą ogółu uzyskanych punktów. Uczniowie oceniani są przez cztery różne komisje w czterech różnych kategoriach:

  1. Raport z działalności.
  2. Rozmowa z komisją.
  3. Trzyminutowa prezentacja.
  4. Stoisko i umiejętności sprzedaży.

Uczniowie z „Hand-To-Hand” otrzymali największą ilość punktów za rozmowę z komisją, jednak pozostałe aspekty nie zostały ocenione na tyle wysoko, aby zyskać jedną z czołowych pozycji. Doświadczenie z udziału we finale jest jednak największym sukcesem, jaki zdobyli w tym roku szkolnym. Gratulacje składa opiekun „Hand-To-Hand”...  Celina Krzyżańska.


 

 

Dzień Dziecka 2019

Tegoroczny Dzień Dziecka świętowaliśmy nietypowo. Samorząd Szkolny ogłosił Akcję bez Hasła i udowodnił, że czyny naprawdę znaczą więcej niż słowa. Dzięki ofiarności ZAPowiczów do dzieci z Domu Dziecka w Odolanowie trafiło mnóstwo pluszaków, samochodzików, puzzli i książek. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Agnieszka Koralewska


 

1.png2.png3.png4.png5.png5a.png6.png7.png8.png9.pngfooter_kalisz.pnglogo_spoleczna.png

Strona używa plików cookies (ciasteczek).

Informacje o ciasteczkach. ..........................................Akceptuj cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information